بگو

ساخت وبلاگ

یاغیشلار قارا دوندو


چیچکلر بارا دوندو


گوزلری, جیران گوزو


بیلمیرم هارا دوندو

...
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : دوشنبه 19 آذر 1397 ساعت: 13:42
بــه خــودایــنــگــونــه بــیــامــوزڪــه دل وا نــڪــنــد


ســرهرشــیــشــه ی نــم ڪــرده لــبــے ها نــڪــنــد


دل دیــوانــه شــڪــســتــن گــنــهی ســنــگــیــن اســت


عــاقــل آنــســت ڪــه جــا ڪــفــش ڪــســی پــا نــڪــنــد

...
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : جمعه 16 آذر 1397 ساعت: 8:21

تــودرچــشــمــان مــن گــم مــیــشــوی امــا


نــداری خــبــرازغــوغــای چــشــمــانــت

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : جمعه 16 آذر 1397 ساعت: 8:21
افسوس که از قافله, جاافتادم

قسمت که نشد به دست وپا افتادم

یارب دلم ازغصه پریشان حالیست

کجا بودم ومن به ناکجاافتادم

 

 

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : جمعه 16 آذر 1397 ساعت: 8:21

روبه من بودی وقلبن دیگری,
گرچه این راهم ندانستی
که از رو هم دلم رامیبری

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : جمعه 16 آذر 1397 ساعت: 8:21

نــم نــم بــاران زده بــرشــیــشــه ی تــنــهایــیــم


مــاڪــجــاوابــردلــتــنــگــی ڪــجــا

...
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : جمعه 16 آذر 1397 ساعت: 8:21

ڪــاش..........
بــجــای ایــنــهمــه نــامــهربــونــی وظــلــمــت
فــقــط یــڪــبــار
آری فــقــط یــڪــبــار ازتو خــوبــی مــی دیــدم
تــا ازت دست میکشیدم

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : جمعه 16 آذر 1397 ساعت: 8:21

لــب نــیــمــه بــازت ای عــشــق چــشــیــدن دارد


روبــرو نــازدوچــشــمــان تــو دیــدن دارد


خــودمــانــیــم بــمــانــد عــجــب روی مــهی


در وصــف تــوشــعــرمــن شــنــیــدن دارد

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : جمعه 16 آذر 1397 ساعت: 8:21

ایــنــهمــه مــه روی
وزیــبــاصــورتــان
پــاگــیــرودنــبــال مــنــنــد
مــن چــرا؟
دنــبــال زشــتــی
چــون تــوپــابــنــدم
دلــا....

...
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : جمعه 16 آذر 1397 ساعت: 8:21
درست به نقطه ی پایانی رسیدم که همیشه ازش دلهره داشتم من مسیری که با خیال تو بودم عذاب آوربودغم بود دلشوره بود دلتنگی بود حتی اشگی که میریختم ازلبخندامروزم  زیباتربود  خاطره سفر ازمقصد  شیرینتراست     ...ادامه مطلب
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : جمعه 16 آذر 1397 ساعت: 8:21

close
تبلیغات در اینترنت