توزیباترین زشت منی

ساخت وبلاگ
چکیده : ایــنــهمــه مــه رویوزیــبــاصــورتــانپــاگــیــرودنــبــال مــنــنــدمــن چــرا؟دنــبــال زشــتـ... با عنوان : توزیباترین زشت منی بخوانید :

ایــنــهمــه مــه روی
وزیــبــاصــورتــان
پــاگــیــرودنــبــال مــنــنــد
مــن چــرا؟
دنــبــال زشــتــی
چــون تــوپــابــنــدم
دلــا....

بگو...
ما را در سایت بگو دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : جمعه 16 آذر 1397 ساعت: 8:21